Counters
โปรแกรมช่วยเหลือผ่านเนต
โปรแกรมเปิดqrp
โปรแกรม บริหารstockแบบง่ายEasystock
โปรแกรมเจ้ามือหวย รายย่อย (Lot2007) โปรแกรมlotto 2007 lot2007  Update 2017 2017Download ทดลองใช้ฟรี100รายการ
โปรแกรมlot 2007 lot 2007 Update 2017

 โปรแกรมlotto  2007   lot2007  โปรแกรมเจ้ามือหวยรายย่อย(lot2007) เจ้ามือหวย,หวย,โปรแกรมเจ้ามือหวย,โปรแกรมเจ้ามือหวย รายย่อย,เจ้ามือหวย,คู่โต๊ด,เลข19ประตู,3หางอัตโนมัติ,ใช้งานง่าย,6หางอัตโนมัติ,คู่โต๊ด,lottery,เลขบน,เลขล่าง,หวยหุ้น,เลขโต๊ด,2ตัวบน,2ตัวล่าง,3ตัวบน,3ตัวล่าง,3ตัวเต็ง,3ตัวโต๊ด,โปรแกรมหวย,หวย,โปรแกรมเจ้ามือหวย,เจ้ามือหวย,สำหรับเจ้ามือหวย

โปรแกรมเจ้ามือหวยรายย่อย(lot2007) โปรแกรมlotto 2007 lot2007 Update 2017

โปรแกรมlotto 2007 lot2007 2007 lot2007 Update 2017

            เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับ เจ้ามือหวยรายย่อยโดยเฉพาะ เนื่องจากเราเข้าใจดีถึงความต้องการของผู้ใช้ โปรแกรมนี้จึงเกิดขึ้น
โดย ระบบการทำงานของโปรแกรมเจ้ามือหวย รายย่อย( Lot2007)จะเป็นรูปแบบเมนูที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยคล่องด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
โดยผู้ที่ไม่เคยใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อนก็สามารถที่จะเข้าใจโปรแกรมเจ้ามือหวย รายย่อย( Lot2007)ได้ภายในเวลา10นาที
ดังนั้นโปรแกรมเจ้ามือหวย รายย่อย( Lot2007)จึงเป็นโปรแกรมที่ใช้งาน ง่ายที่สุด
เมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น โปรแกรมlotto 2007 lot2007 Update 2017


ความสามารถของโปรแกรมเจ้ามือหวย รายย่อย( Lot2007) V3.101โปรแกรมlotto 2007 lot2007  Update 2017 โปรแกรมlotto 2007 lot2007 Update 2017

1 สามารถป้อนเลข 3หางอัตโนมัติ
2 สามารถป้อนเลข 6หางอัตโนมัติ
3 สามารถป้อนเลข คู่โต๊ด
4สามารถจัดกลุ่มเลข3ตัวโต๊ดที่เป็นกลุ่มเดียวกันโดยอัตโนมัติ
5 สามารถป้อนเลข2ตัว 19หาง บน-ล่างได้
6 สามารถวิเคระห์ข้อมูลได้
7 สามารถตรวจผลรางวัลได้
8 สามารถป้อนแยกตามชื่อลูกค้าและหักเปอร์เซ็นได้
9 สามารถตัดยอดแบบหักออกได้
10 สามารถป้อน2ตัวแบบเป็นใบได้
11 สามารถตัดยอดเกินอั้นได้
12สามารถป้อนหวยหุ้นรูดหน้าหลังได้
13สามารถป้อนชุดกลับ 24 ตัวได้
14สามารถป้อนชุดกลับ 54 ตัวได้

15สามารถป้อนชุดกลับ 60 ตัวได้
16สามารถป้อนชุดกลับ 120 ตัวได้
17สามารถป้อนชุดกลับ 210 ตัวได้
18สามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากExcelได้
19สามารถแสดงยอดแยกตามจำนวนได้
20สามารถBackupและนำเข้าฐานข้อมูลได้
21สามารถ ป้อนเลข3ตัว บน โต๊ด ล่าง ได้ในเมนูเดียว
22สามารถ ติดตั้งได้ทุกDrive

23สามารถ แสดงยอดลำดับการป้อนได้
24 มีระบบสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ
25 สามารถรับยอดเพิ่มและส่งยอดเกินจากMsaccessได้
26 เพิ่มความสามารถในการ ลบและแสดงจำนวนรายการที่ป้อนล่าสุดได้

27 เพิ่มความสามารถในการ ตัดยอดเกินอั้นแบบอัตโนมัติ
28 เพิ่มระบบการอั้นตัวเลขเฉพาะเลขบางตัว
29 เพิ่มระบบการแสดงเสียงของตัวเลขเวลาป้อนข้อมูล
30 เพิ่มระบบ Autorun เลข2ตัวโดยป้อนเลข00-99โดยอัตโนมัติ
31 เพิ่มระบบการเปลี่ยนเมนูการป้อนให้ง่ายขึ้นโดยการกด ลูกศรขึ้นลง
32 เพิ่มระบบการปรับปรุงตารางข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเร็วขึ้น
33 เพิ่มเมนูแสดงลำดับการป้อนแบบแยกชื่อ
34 เพิ่มเมนูการป้อนแบบ All in One โดยสามารถป้อนข้อมูลได้ทุกรูปแบบในเมนูเดียวโดยใช้เครื่องหมาย + - * / รายละเอียดการใช้งานคลิ๊กที่นี่>>>>>download
35 เพิ่มเมนูการกำหนดการรับเลขหรือไม่รับเลขแบบไม่เท่ากันรายตัวล่วงหน้า

36 เพิ่มเมนูการค้นหารายชื่อลูกค้าจากตัวเลข
37 เพิ่มระบบบันทึกข้อมูลเกินอั้นจากการตัดยอดทุกครั้ง
38 เพิ่มระบบบันทึกและเรียกคืนข้อมูลจากการตัดยอดแบบหักออก
39 ปรับปรุงระบบนำเข้าข้อมูลจากExcelครั้งละ3ชุด
40 เพิ่มระบบการลบข้อมูลตามเงื่อนไขทีกำหนด
41 เพิ่มระบบสรุปผลกำไรขาดทุนจากการตรวจรางวัล
42 เพิ่มระบบตั้งอัตราการจ่ายแบบแยกรายชื่อ
43 เพิ่มเมนูการค้นหาตัวเลขทั้งหมดที่ซ้ำกัน
44 เพิ่มตารางแสดงเลข 00-99ในหน้าป้อนข้อมูล
45 เพิ่มระบบการป้อนแบบแยกแผ่นสำหรับการป้อนแบบแยกรายชื่อ
46 เพิ่มระบบการลบข้อมูลแบบมีเงื่อนไขแบบละเอียด
47 เพิ่มการตั้งค่าfunctionเริ่มต้นในการป้อนข้อมูลขณะเปิดใช้งาน
48 เพิ่มระบบแก้ไขปัญหาระบบLanแบบอัตโนมัติ
49 เพิ่มเมนูการกระจายเลขวิ่งบนให้เป็นเลข3ตัวบน
50 เพิ่มเมนูการกระจายเลข2ตัวบนให้เป็นเลข3ตัวบน
51 เพิ่มเมนูการกระจายเลขกลุ่ม 4ตัวให้เป็นเลข3ตัวโต๊ด
52 เพิ่มเมนูการกระจายเลขกลุ่ม 5ตัวให้เป็นเลข3ตัวโต๊ด
53 เพิ่มระบบการสำรองรหัสลงทะเบียน
54 เพิ่มระบบตั้งสู้ในการตัดยอด
55 เพิ่มเมนูป้อนเลขคู่-คี่-เรียง
56 เพิ่มเมนูป้อนเลข7ตัวให้เป็น2ตัว 42ชุด
57 เพิ่มเมนูป้อนเลขหัว 2ตัว 3ตัว
58 เพิ่มเมนูการตัดยอดโดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์
59 เพิ่มเมนูการสลับค่าการตัดยอด
60 เพิ่มระบบลงทะเบียนกับ Hardlock สามารถย้ายหรือเปลี่ยนเครื่องใช้งานได้ไม่จำกัด
61 เพิ่มระบบ การเพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม Line โปรแกรมlotto 2007 lot2007  Update 2017VDOสาธิตการใช้งานโปรแกรมLot2007โปรแกรมlotto 2007 lot2007  Update 2017

Downloadโปรแกรม
Downloadคู่มือการตั้งค่าระบบLan(window xp)

Downloadคู่มือการตั้งค่าระบบLan(windows 7)
โ ปรแกรมlotto 2007 lot2007 Update 2017


        การใช้งานโปรแกรมเจ้ามือหวย รายย่อย( Lot2007)จะเริ่มจากการป้อนตัวเลขและจำนวนเงินเข้าไปในโปรแกรม
จากนั้นตัวโปรแกรมจะรวมตัวเลขที่เหมือนกันให้อัตโนมัติและสรุปยอดการซื้อในแต่ละชนิดถ้าเราป้อนผิดก็สามารถ
ที่จะลบข้อมูลล่าสุดที่ป้อนผิดได้หรือเรียกกลับมาดูย้อนหลังได้ และสามารถที่จะสั่งปริ๊นซ์ยอดแต่ละยอดได้ทันที
นอกจากนี้ยังมีระบบตัดยอดเงินว่าจะเก็บไว้หรือจะส่งเท่าไหร่โดยที่สามารถที่จะตัดยอดกี่ครั้งก็ได้
password เริ่มต้นคือ 1234 แต่สามารถที่จะเปลี่ยนภายหลังได้ครับ
และก่อนที่ จะเริ่มป้อนข้อมูลครั้งแรกอย่าลืมลบข้อมูลออกให้หมดก่อนนะครับ
ลองdownloadโปรแกรมไปใช้ดูนะครับถ้าสนใจหรือมีข้อเสนอแนะที่อยากจะเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ LineId lot2007

       Note ******** ข้อมูลที่ให้Downloadจะอยู่ในรูปแบบของZIPFileนะครับ การติดตั้งโปรแกรมให้คลิ๊กที่lot2007setup.exe
โปรแกรม
เจ้ามือหวยรายย่อย(Lot2007)จะสร้างshortcutไว้บนหน้าจอให้อัตโนมัติแล้วคลิ๊กที่ตัวโปรแกรมแล้วป้อนรหัสผ่าน 1234ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้เลยครับ************* โปรแกรมlotto 2007 lot2007 Update 2017

Downloadคู่มือการตั้งค่าระบบLan

Downloadคู่มือการตั้งค่าระบบLan(windows 7)

โปรแกรมlotto 2007 lot2007

โปรแกรมlotto 2007 lot2007  Update 2017
โปรแกรมlotto 2007 lot2007  Update 2017
V3.101

18/11/17 16:51

standard1
Downloadโปรแกรม

Downloadคู่มือการใช้งาน

Free Hit Counters
โปรแกรมlotto 2007 lot2007 Update 2017
nnplaza